Kako da uspešno sredite i optimizujete Instagram profil? 💭

optimizacija instagram profila

Optimizacija Instagram profila postala je izuzetno važna. Zašto? Sve je više kreatora sadržaja na ovoj mreži, zato je veoma bitno da korisnici pretraživajući određene termine, kao što su ‘digital marketing, cv, linkedin, smeštaj Divčibare’ dođu baš do vas, naravno ukoliko vam je cilj da se pozicionirate za te ključne reči. Šta je ono što prvo […]